Expand your business!

Základní platné technické předpisy Celní unie

ТР ТС 004/2011 „Předpis o bezpečnosti všech zařízení nízkého napětí“

ТР ТС 005/2011 „Předpis o bezpečnosti balení“

ТР ТС 006/2011 „ Předpis o bezpečnosti pyrotechnických výrobků“

ТР ТС 007/2011 „Předpis o bezpečnosti výrobků určených pro děti a mládež“

ТР ТС 008/2011 „Předpis o bezpečnosti hraček“

ТР ТС 009/2011 „Předpis o bezpečnosti parfumerie a kosmetických přípravků“

ТР ТС 010/2011 „Předpis o bezpečnosti strojů a strojních zařízení“

ТР ТС 011/2011 „Předpis o bezpečnosti výtahů"

ТР ТС 012/2011“ Předpis o bezpečnosti pro zařízení používaná v prostředí s nebezpečím výbuchu "

ТР ТС 013/2011 „Bezpečnostní předpis pro práci s automobilovým a leteckým benzinem, motorovou naftou a lodním palivem, tryskovým palivem a topným olejem“

ТР ТС 015/2011 „Předpis o bezpečnosti obilí“

ТР ТС 016/2011 „Předpis o bezpečnosti zařízení pracujících na plynná paliva“

ТР ТС 017/2011  „Předpis o bezpečnosti výrobků lehkého průmyslu“

ТР ТС 019/2011 „Předpis o bezpečnosti osobních ochranných pracovních prostředků“

ТР ТС 020/2011 „Předpis o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě technických prostředků“

ТР ТС 021/2011 « O bezpečnosti potravinářských výrobků».

ТР ТС 022/2011 „Bezpečnostní předpis pro označování potravinářských výrobků“

ТР ТС 023/2011 „Bezpečnostní technický předpis pro výrobu šťávy z ovoce a zeleniny“

ТР ТС 024/2011 „Bezpečnostní technický předpis pro výrobky z oleje“

ТР ТС 027/2012 „Předpis o bezpečnosti jednostlivých druhů specializovaných potravinářských produktů, včetně dietní terapeutické a dietní preventivní výživy“,

ТР ТС 029/2012 „Předpis o bezpečnosti potravinových doplňků, ochucovadel a pomocných látek