Expand your business!

Naše služby

Korporativní výuka ruštiny pro obchodní styk do Ruské federace a zemí Běloruska, Kazachstánu, Arménii, Kirgizii atd.

Ovládat ruský obchodní jazyk je nezbytným předpokladem pro efektivní byznys v Rusku
a zemích SNS. Rozhovory, obchodní korespondence, styk s obchodními partnery, dodavateli a budoucími zákazníky vyžaduje dobré znalosti a jazykovou úroveň. Hovorový i obchodní ruský jazyk si můžete zdokonalit za pomoci lektorů - rodilých mluvčích.
Za krátkou dobu s minimálními investicemi můžete zdokonalit svou jazykovou úroveň.

Nabízíme:

 Široký výběr programů výuky obchodního ruského jazyka pro pracovníky firem/škol
z různých profesních oblastí

*Koncepce výuky spočívá v uzpůsobení potřebám pracovníků Vaší firmy/studentům Vaší školy.* Program výuky může být rozšířen o speciální slovní zásobu, týkající se oblasti Vaší činnosti.* Připravíme individuální programy v závislosti na cílech výuky.* Zpracujeme všeobecný program a model specializovaného individuálního programu s ohledem na potřeby a zájmy firem a společností bez ohledu na složitost výrobních procesů a technologií ve vztahu k osvojení si příslušné technické terminologie. *Společně s tradiční lektorskou výukou nabízíme i on-line výuku.* Variabilní harmonogram výuky.

*Korporativní výuka zájemců se realizuje v místě firmy/školy v čase vyhovujícím pro posluchače. * Zvláštní pozornost je věnována návykům hovorové řeči a porozumění řeči, technický základ a procvičování řeči s rodilým mluvčím.

Jak správně vytvořit program výuky korporativního kurzu ruského jazyka pro obchodní styk pro Vaši firmu?

 Odpovězte prosím na těchto 6 otázek:

 1. Jaký máte cíl pro učení se ruskému jazyku? Jaké návyky by měl získat posluchač kurzu? 

 2. Směřování činnosti firmy/zaměření školy?

 3. Jakou jazykovou úroveň mají účastníci kurzu?

4. Kolik osob má být ve skupině? Zvažujete individuální výuku?

 5. Rozsah a čas výuky, délka jedné vyučovací hodiny?

 6. Místo realizace výuky?

Budete-li požadovat, provedeme otestování a roztřídění posluchačů, abychom rozlišili různé jazykové úrovně.

 Na základě otestování budou vytvořeny skupiny a dohodneme s Vámi výukový program.