Expand your business!

Naše služby

Hledání obchodních partnerů v Ruské federaci.

Vyhledání obchodního partnera v Ruské federaci.

Pomůžeme vám najít obchodního partnera, zákazníka, potenciálního zákazníka, obchodního zástupce, zplnomocněného zástupce pro záležitosti kvality, dovozce.

Poskytneme vám praktickou podporu při  rozšíření vašeho podnikání a umožníme vstoupit na ruský trh.

Poskytneme infomační základnu potenciálních partnerů (název firmy, adresa, e-mail, webové stránky, telefonní číslo, stručný popis firmy).

Jednotlivé etapy nabízených služeb

1. Registrace žádosti  zákazníka na poskytování služeb.  

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi zákazníkem a dodavatelem.  

3. Uhrazení ceny zákazníkem.  

4. Vytvoření základního přehledu společností v souladu s žádostí zákazníka.  

5. Sestavení seznamu potenciálních obchodních partnerů, kteří mají zájem při posuzování návrhů o spolupráci a jeho předání zákazníkovi.  

* 6. Na přání zákazníka   příprava obchodní nabídky v ruštině.    * Naše poplatky jsou vypočteny na základě žádosti v závislosti na objemu prováděných prací.  

ŽÁDOST o vyhledání obchodního partnera v Rusku